قیمت و هزینه کراتینه کردت مو جقدر است؟

قیمت  و هزینه کراتینه کردن مو بستگی به میزان بلندی و کوتاهی مو ، نوع مو و میزان مصرف مقدار کراتینه کردن دارد . که پس از بازبینی موها تعیین می گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید