همزمان با کراتینه کردن می شود مو ها را رنگ کرد؟

همزمان با کراتینه کردن می شود مو ها را رنگ کرد؟

در صورتی که آسیب دیدگی موهای -استفاده بی رویه از مواد شیمایی -شما خیلی زیاد نباشد و امکان رنگ کردن مو وجود داشته باشد ، می توانید قبل از کراتینه در همان روزی که کراتینه می کنید موهایتان را رنگ کنید. فقط باید یک نکته را در نظر داشته باشید که کراتینه برزیلی پس از اتو شدن مو ، باعث می شود که موها کمی روشنتر شوند. بنابر این برای داشتن رنگ دلخواهتان ، باید موها را کمی تیره تر کنید تا بعد از روشن تر شدن در اثر کراتینه ، به رنگ موی دلخواهتان برسید

/ 0 نظر / 3 بازدید